Meer weten en zien na het lezen van dit artikel?

Ecopower organiseerde zaterdag 8 april zijn algemene vergadering (AV) in het KASK in Gent. Naar goede gewoonte werden tijdens de AV de hoogtepunten en cijfers van het afgelopen jaar toegelicht, wierpen we een blik vooruit op 2017 en konden de aanwezige coöperanten vragen stellen en hun bijdrage leveren voor het komende werkjaar. Verder werd er gestemd over het uit te keren dividend, de nieuwe raad van bestuur en de controlerende vennoten.

De zaal in het KASK in Gent zat goed vol voor de vierentwintigste algemene vergadering van Ecopower. Allemaal actieve burgercoöperanten die de jaarresultaten van hun energiecoöperatie kwamen bespreken.

2016: een positieve balans

2016 was het tweede slechtste windjaar sinds 2002, maar de balans is positief dankzij bijkomende investeringen. Ecopower nam in 2016 drie nieuwe turbines in gebruik in Beersel en Houyet en twee gedeelde windturbines in Rieme-Noord en Kluizendok. Omdat het ondernemings- en groeimodel van Ecopower sterk afhankelijk is van nieuwe projecten, investeert het projectteam veel tijd en energie in het uitwerken en indienen van projectaanvragen.

Eind 2016 klokte Ecopower af op 41.586 elektriciteitsklanten en 50.393 coöperanten. 94% van de geleverde hernieuwbare elektriciteit was afkomstig uit eigen productie. Voor een duurzame groei van de coöperatie is het belangrijk dat het aantal nieuwe klanten en coöperanten in verhouding blijft met het aantal nieuwe projecten en de verhoging van de productiecapaciteit.

4% dividend

De cijfers van 2016 leveren een positieve financiële balans op. Ecopower noteert voor 2016 een winst van 2.435.920,58 euro. Na aftrek van 482.320,95 euro die opzijgezet wordt in de bedrijfsreserves, blijft er 1.953.599,63 euro uit te keren winst over. Dat komt overeen met een dividend van 4%, een voorstel dat de AV met grote meerderheid goedkeurde.

Een nieuwe raad van bestuur

Daarna werd er gestemd over de nieuwe raad van bestuur en de controlerende vennoten. Voor de raad van bestuur werd het voorgestelde team van 9 kandidaten in zijn geheel aanvaard door de aanwezige coöperanten. Volgende mensen nemen een mandaat op voor 6 jaar in de raad van bestuur van Ecopower cvba: Relinde Baeten, Karel Derveaux (voor 3 jaar), Gust Janssen, Kathleen Markey, Ruth Stokx, Erwin Storms, Dirk Vansintjan, Luc Vermeeren en Tom Willems.

Vijf controlerende vennoten

Wat de controlerende vennoten betreft, besliste de AV per stemming om het aantal te verhogen van drie naar vijf. Uit de lijst negen kandidaten werden Marko Bosman, Kristof Descheemaeker, Talita Heijmerink, Luc Sabbe en Serge Van Passen verkozen voor een mandaat van drie jaar.

Een zonnige afsluiter

De algemene vergadering in Gent werd onder een stralend blauwe hemel afgesloten met een kleurrijk assortiment ecosmossen geserveerd door Velt, een fris glas wijn of worldshake en een gezellig informeel samenzijn op het binnenplein van het magnifieke historische gebouw van het KASK.

Afspraak dit najaar: de energiecafés

Volgende ontmoeting met de coöperanten om ideeën en strategieën uit te wisselen zijn de energiecafés van Ecopower in het najaar op verschillende locaties Vlaanderen. Heeft u suggesties voor de invulling hiervan of wilt u graag specifieke thema’s op de agenda zetten? Uw suggesties zijn welkom op energiecafes@ecopower.be.

Meer weten en zien?

Bekijk hier het fotoverslag

Lees hier het jaarverslag 2016 online

Bekijk hier het volledige financiële overzicht 2016

Download hier de presentatie

Alles over ecosmossen vindt u in de brochure van Velt.