Met enige trots heeft Ecopower deze week de kaap van 50.000 coöperanten officieel overschreden. Trots op ons gedreven Ecopower-team, maar ook trots op de 50.000 burgers die hun eigen energievoorziening bewust in handen nemen. Dat doen ze door mede-eigenaar te worden van de installaties waar ze elektriciteit van afnemen: windturbines, pv-panelen en kleine waterkracht.

50.000?! Dat is een eivol Koning Boudewijnstadion. Of anderhalf keer de bevolking van Monaco. Of het totaal aantal mensen verenigd in energiecoöperaties in Nederland. Best veel dus.

Onze 50.000 aandeelhouders maken van Ecopower een van de grootste hernieuwbare-energiecoöperaties van Europa. Toch is het groeipotentieel enorm en zullen we met z’n allen resoluut voor echte groene elektriciteit moeten kiezen als we de Europese klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020 willen halen.

België beloofde namelijk om tegen dat jaar 15% minder broeikasgassen uit te stoten en verbond zich ertoe om het aandeel hernieuwbare energiebronnen te laten stijgen tot 13%. Alle actoren in het veld zullen moeten samenwerken om de doelstellingen te halen: overheden, middenveldorganisaties, energieverslindende én energieproducerende bedrijven.

Daarnaast mag de rol van de gewone burger zeker niet onderschat worden. Iedereen kan namelijk op zijn manier een steentje bijdragen door energie te besparen, zelf thuis energie op te wekken en te investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld via een coöperatie.

Ecopower is een sober en eerlijk bedrijf dat investeert in zaken die het verschil maken. Een groot feest waarop we al onze coöperanten uitnodigen staat dus niet meteen op de agenda. Wel willen we bij deze ieder van hen bedanken en meteen ook oproepen om reclame te maken in familie- en vriendenkring. Mond-tot-mondreclame kost immers niets en werkt het best. Op naar de volgende 50.000!


Aan wie ons niet goed kent, stellen Ecopower graag nog even voor.

Hoe werkt Ecopower? Heel eenvoudig. Wie mee wil investeren in hernieuwbare energie, koopt minstens een en maximaal twintig aandelen van 250 euro. Eenmaal aandeelhouder – of coöperant in het geval van Ecopower – bent u mede-eigenaar van de productie-installaties en krijgt u een stem op de jaarlijkse algemene vergadering. Daar wordt onder andere beslist hoeveel dividend er wordt uitgekeerd en welke koers het bedrijf zal varen de volgende jaren.

Wie coöperant is kan ook klant worden bij Ecopower voor elektriciteit. Wij bieden een eerlijke en transparante elektriciteitsprijs; een vaste prijs per kilowattuur waarin alle kosten zijn inbegrepen, uitgezonderd het prosumententarief en de Bijdrage Energiefonds. Dankzij dit systeem worden uw inspanningen om energie te besparen maximaal beloond op uw factuur.

Meer weten? www.ecopower.beinfo@ecopower.be – 03 287 37 79

Coöperant worden? www.ecopower.be/ikdoemee

Klant worden? www.ecopower.be/ikwordklant