(foto: EBO uit Hvidovre nabij Kopenhagen bouwt een warmtenet uit. De coöperaties die deelnemen aan REScoop Plus bezoeken de backup boilers).

Wie lid is van een energiecoöperatie zou energiezuiniger zijn en meer investeren in hernieuwbare energie. Fabel of feit? Het REScoop Plus-project zoekt het uit en maakt het mogelijk door best practices te verspreiden naar andere (startende) energiecoöperaties. Een grootschalige enquête ingevuld door meer dan 10.000 energiecoöperanten in heel Europa, waarvan meer dan 1000 Ecopower-leden, leverde interessante informatie op.

85% van de respondenten bij Ecopower identificeert zich met de coöperatie. Dat is vergelijkbaar met de andere deelnemende Europese coöperaties. Bij sommige jongere coöperaties ligt de betrokkenheid zelfs nog hoger. Uit de antwoorden blijkt dat de coöperanten het belangrijk vinden om gezien te worden als iemand die hernieuwbare energie gebruikt en daar ook rationeel mee omspringt. Een vergelijkbaar deel van de coöperanten vindt transparante prijzen van belang en is heel tevreden met de dienstverlening van de coöperatie.

Slechts 20% van de deelnemende coöperanten heeft (veel) vrienden en familie bij Ecopower of een andere coöperatie. Hoewel 47% vrienden en familie heeft die lokale hernieuwbare energie wel belangrijk vinden. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe mensen te betrekken bij de coöperatieve energiesector.

Slechts 12% van de ondervraagden bij Ecopower vindt een lagere prijs voor elektriciteit belangrijker dan het hernieuwbare aspect. 61% vindt hernieuwbare energie belangrijker dan goedkope energie. Bij de jongere coöperaties in Europa stijgt dit laatste percentage zelfs naar 95%.

Aansluiten bij Ecopower maakt vaak deel uit van een ruimer proces van energiebesparing. Dit wordt ook aangetoond door anonieme gegevens over het energieverbruik. Wie aansluit bij Ecopower reduceert zijn verbruik met gemiddeld 30%. Voor een vijfde van de coöperanten gebeurt dit dankzij de installatie van zonnecellen. Deze maatregel zorgt voor een daling in het verbruik met gemiddeld 50%. De algemene energiebesparing kan slechts beperkt (20%) worden toegeschreven aan een actie van Ecopower, maar wie niet aansluit bij een coöperatie bespaart minder energie. Dat laatste geldt overal in Europa.

17% van de Ecopower-coöperanten die de enquête invulden, maakt gebruik van het platform EnergieID en is daar tevreden over. Op EnergieID kunnen mensen hun energieverbruik ingeven om te meten, te vergelijken en samen te besparen. Bovendien toonde het onderzoek aan dat het gebruik van EnergieID zorgt voor een energiebesparing van gemiddeld 11%. EnergieID wordt dan ook een best practice die andere coöperaties in Europa zullen promoten.

Tot slot concluderen we nog uit de enquêteresultaten dat hoe langer iemand is aangesloten bij een energiecoöperatie, hoe meer investeringen in hernieuwbare energie én hoe meer inspanningen om energie te besparen. Deze conclusie geldt zowel voor Ecopower als voor andere coöperaties in Europa. Het energie-engagement van coöperanten wordt nog gesterkt door gedrag zoals het stellen en bereiken van besparingsdoelstellingen, kennisopbouw en het sociale netwerk. Hoewel een sociaal netwerk stimulerend werkt, voelt slechts 16% sociale druk om energie te besparen.

Meer info op www.rescoop-ee.eu.

Blijft u graag op de hoogte? Volg @RescoopPlus en @RescoopEU op Twitter en REScoop.eu op Facebook.

Registreer, vergelijk en verlaag uw energieverbruik via de website www.energieID.be.

Image result for eu flag

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°696084