De kolencentrale in Langerlo is gekocht door een Estse groep. De groep wil ze ombouwen tot een biomassacentrale op houtpellets. De milieubewegingen vinden dit geen goed plan en protesteren. Ook Ecopower vindt dit geen goed gebruik van biomassa. De verbranding van geïmporteerde houtpellets in grote centrales voor elektriciteitsopwekking kan misschien wel helpen om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, maar helpt nauwelijks om de CO2-uitstoot te doen dalen. Het duurt immers vele jaren vooraleer nieuwe bosaanplant de koolstofinhoud van volwassen bomen gecompenseerd heeft, terwijl de CO2-uitstoot juist op korte termijn al snel moet dalen. Bovendien wordt in een biomassacentrale slechts 30 à 40% van de energie-inhoud van de houtpellets omgezet in elektriciteit en gaat het grootste deel van de energie verloren onder de vorm van restwarmte. De stook van houtpellets in de oude steenkoolcentrale van Langerlo is dan ook te beschouwen als een verspilling van kostbare biomassa, van energie en van middelen.

Hoe anders kan het plaatje eruit zien als we geen Canadese of Estse bomen zouden gebruiken, maar lokaal hout uit duurzaam beheerde bossen, voor de productie van houtpellets; en als we dat niet gebruiken voor elektriciteitsopwekking zonder nuttig gebruik van de restwarmte, maar voor warmteproductie in efficiënte pelletskachels en -ketels. Dan wordt meer dan 95% van de energie-inhoud van het hout nuttig gebruikt. Dan is er geen intercontinentaal transport van omgehakte bossen nodig, maar moeten er vele nieuwe houtkanten en duurzaam beheerde bossen aangelegd en beheerd worden. Wat ook een positief effect heeft op de biodiversiteit en de werkgelegenheid.

Pelletsketels met duurzame houtpellets zijn 10 keer efficiënter

Wanneer gestandaardiseerde pelletsketels de oudere stookolie-installaties vervangen, dan zal er bijna 10 keer meer CO2 bespaard worden voor dezelfde hoeveelheid pellets, zonder bijkomende uitstoot van fijn stof. Dan zal er ook 2,5 keer meer nuttige hernieuwbare energie opgewekt worden, onder de vorm van groene warmte. Dan zal er jaarlijks voor ruim 200 miljoen euro bespaard worden aan groenestroomcertificaten. Middelen die veel efficiënter kunnen ingezet worden voor een beleid van lokale duurzame groene warmte.

Of anders uitgedrukt: als 45.000 Limburgse gezinnen overschakelen van stookolie naar een pelletsketel, zal er evenveel CO2 bespaard worden als met de ombouw van de centrale van Langerlo. Er zal slechts 10% van de pellets gebruikt moeten worden. Deze transitie kan op korte termijn. Ook na 10 jaar, als Langerlo al weer zou moeten sluiten omdat de groenestroomcertificaten eindigen, blijft de CO2-besparing bestaan.

Jim Williame, bestuurder van Ecopower: “45.000 Limburgse gezinnen die overschakelen van stookolie naar houtpellets sparen evenveel CO2 als Langerlo. En dat met slechts 10% van de houtpellets. Dit kost niet meer dan de moeite om de mensen te overtuigen. Die 2 miljard aan groenestroomcertificaten kunnen nuttiger gebruikt worden.”