In het verleden voorzag Ecopower contracten voor kleinschalige pv-installaties.
De oorsprong, opvolging en evaluatie kunt hier terugvinden. 

Maak uw keuze
cornerDubbel
cornerDubbel

PV-Privé

In 2007-2008 heeft Ecopower het project PV-Privé opgestart, met als doel om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen bij particulieren aan te moedigen. Dit was toen nog niet zo evident omdat de kostprijs van PV heel hoog lag en de prijs voor elektriciteit laag.

cornerDubbel
cornerDubbel

200 daken

Na een oproep bij onze coöperanten kwamen we tot een 200-tal daken van coöperanten die graag zonnepanelen wilden laten installeren door Ecopower. De financiering en installatie werd volledig door Ecopower verzorgd, de eigenaar van het dak mag gedurende 20 jaar de opgewekte elektriciteit zelf verbruiken, of verkopen via injectie op het net via de digitale meter.

Verrekening

Aangezien Ecopower de kosten voor al deze installaties heeft gedragen moet dit ook terugverdiend worden gedurende de looptijd van het project. Dit gebeurt op twee manieren. Aan de ene kant betaalt de coöperant jaarlijks een vast forfait, afhankelijk van het maximaal vermogen van de panelen. Aan de andere kant ontvangt Ecopower subsidies in de vorm van groenstroomcertificaten, deze worden uitbetaald door de netbeheerder Fluvius en zijn afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte kWh.

 Elke overeenkomst duurt 20 jaar. Na deze periode draagt Ecopower de zonnepanelen over aan de eigenaar van het dak, die op deze manier verder kan genieten van de opgewekte elektriciteit.

Evaluatie

Door stijgende energieprijzen werd het voordeel voor de klant tijdens de eerste jaren van dit project steeds groter. Voor Ecopower was het alleen de bedoeling om de investering en de werkingskost terug te verdienen dankzij forfait en GSC zonder bijkomende winsten. Dit groter voordeel bij de klant was voor Ecopower dus een prima evolutie.

Nadien kwam nog de invoering van het prosumententarief, de geleidelijke uitrol van de digitale meter.

Het financiële voordeel is in de loop der jaren soms hoger geweest, soms lager. Het grote voordeel blijft dat deze coöperanten van de voordelen van fotovoltaïsche zonnepanelen konden genieten, zonder een grote investering te moeten doen bij de installatie van de zonnepanelenop hun dak.

cornerDubbel

Meer informatie over de impact van de omschakeling naar een digitale meter als uw zonnepanelen hebt, vindt u onderaan deze pagina: https://www.ecopower.be/tipsenkennis/informatiedossier-zonnepanelen

Door op te volgen hoeveel elektriciteit de panelen opbrengen merken we het snel op wanneer de productie lager dan verwacht is en nemen we de nodige acties om dit op te lossen.

Bovendien moet Ecopower de productie kennen om de groenstroomcertificaten aan te vragen. Dit is de subsidie op de opgewekte elektriciteit waarmee we onze investering terugverdienen.

Ook als u een digitale meter hebt voor elektriciteit, hebben wij nog steeds regelmatige meterstanden van de analoge groenestroomteller nodig.

De meterstand van de opgewekte elektriciteit van deze installatie lees je af op de kWh-groenestroomteller (niet op de omvormer, die geeft kWh én H aan).

Dit is een klein tellertje dat je kan vinden in een kleiner elektriciteitskastje tussen de omvormer en de algemene elektriciteitskast. Hij lijkt op een zekering maar heeft een (digitaal of analoog) scherm in plaats van een schakelaar. Heel soms bevindt de groenestroomteller zich in de algemene elektriciteitskast of is de groenestroomteller een klassieke elektriciteitsmeter in een zwart bakje. De groenestroomteller ziet er dus meestal ongeveer zo uit:

Voorbeeld A van een groenestroomteller

Voorbeeld B van een groenestroomteller


Voorbeeld C: op deze foto zit de groenestroomteller in een klein elektriciteitskastje tussen de omvormer (rood, bovenaan) en de algemene elektriciteitskast (lichtgrijs, onderaan).

Voorbeeld D: hier lijkt de groenestroomteller op een klassieke meter

Het is aan de eigenaar van de woning om de productie van de PV op te volgen en de meterstand van de productieteller regelmatig aan Ecopower door te geven. Op deze manier merken we ook snel op of de productie achteruitgaat en kan er onderzocht worden wat de reden is. Indien nodig voert Ecopower herstellingen uit, zodat de elektriciteitsopbrengst optimaal blijft.

De overeenkomst is steeds tussen Ecopower en de eigenaar van het dak. Als de woning verkocht wordt, moet de nieuwe eigenaar deze overeenkomst verderzetten voor de verdere looptijd van het contract. De oude eigenaar brengt Ecopower tijdig (voor het verlijden van de akte) op de hoogte en zorgt dat deze overeenkomst opgenomen wordt in de verkoopakte.

Als u zelf verhuist maar eigenaar blijft, dan blijft de overeenkomst verder lopen en blijft de eigenaar verantwoordelijk voor het regelmatig doorgeven van de productiestand.

De overeenkomst werd initieel opgemaakt voor een looptijd van 20 jaar en de terugverdientijd voor deze investering werd dan ook berekend voor deze periode. We kunnen deze installatie niet vroegtijdig verwijderen.

Zonnepanelen moeten in principe niet gereinigd worden, de regen zorgt ervoor dat eventueel vuil wordt weggespoeld. Als u toch merkt dat de panelen zodanig vervuild zijn dat dit de opbrengst beïnvloedt, dan kan u deze laten reinigen. Dit is voor rekening van de eigenaar van het dak.

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van de werken die u wilt laten uitvoeren. Onze techniekers bekijken of dit invloed heeft op de zonnepanelen en of er (tijdelijk) een aanpassing nodig is.

PV-Scholen & organisaties

In 2009-2012 heeft Ecopower het project PV-Scholen opgestart, met als doel om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor scholen en kleine organisaties aan te moedigen. Dit was toen nog niet zo evident omdat de kostprijs van PV heel hoog lag en de prijs voor elektriciteit laag.

cornerDubbel
cornerDubbel

140 daken

Door middel van openbare aanbestedingen en raamcontracten kwamen we tot een 140-tal daken van hoofdzakelijk scholen die graag PV wilden laten installeren door Ecopower. De financiering en installatie werd volledig door Ecopower verzorgd. De eigenaar van het dak mag gedurende 20 jaar de opgewekte zonnestroom rechtstreeks verbruiken of verkopen via injectie op het net via de digitale meter.

Verrekening

Aangezien Ecopower de kosten voor al deze installaties heeft gedragen moet dit ook terugverdiend worden gedurende de looptijd van het project. Dit gebeurt op twee manieren. Aan de ene kant betaalt de school jaarlijks een vergoeding op basis van het opgestelde vermogen van de zonnepanelen; grotere installaties verrekenen we aan netto-afname omdat we de grotere volumes geïnjecteerde stroom aan onze coöperanten leveren. Aan de andere kant ontvangt Ecopower subsidies in de vorm van groenstroomcertificaten, deze worden uitbetaald door de netbeheerder Fluvius en zijn afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte kWh.

Elke overeenkomst duurt 20 jaar. Na deze periode draagt Ecopower de zonnepanelen over aan de eigenaar van het dak, die op deze manier verder kan genieten van de opgewekte elektriciteit.

Evaluatie

Door stijgende energieprijzen werd het voordeel voor de klant tijdens de eerste jaren van dit project steeds groter. Voor Ecopower was het alleen de bedoeling om de investering en de werkingskost terug te verdienen dankzij forfait en groenestroomcertificaten zonder bijkomende winsten. Dit groter voordeel bij de klant was voor Ecopower dus een prima evolutie.

Nadien kwam nog de invoering van het prosumententarief, de geleidelijke uitrol van de digitale meter en recent een forfaitaire vergoeding voor terugdraaiende meter (afhankelijk van je energieleverancier).

Het financiële voordeel is in de loop der jaren soms hoger geweest, soms lager. Het grote voordeel blijft dat deze scholen van de voordelen van fotovoltaïsche zonnepanelen konden genieten, zonder een grote investering te moeten doen bij de installatie van de PV op hun dak.

Ondanks wijzigend beleid door politieke beslissingen in het verleden zijn deze installaties op vandaag nog steeds voordelig voor de scholen, de prijsschommelingen op de energiemarkt hebben geen impact gehad voor de stroom die ze uit de pv-installatie benutten.

Het prosumententarief vervalt zodra de distributienetbeheerder een digitale meter komt plaatsen.

cornerDubbel

Meer informatie over de impact van de omschakeling naar een digitale meter als uw zonnepanelen hebt, vindt u onderaan deze pagina: https://www.ecopower.be/tipsenkennis/informatiedossier-zonnepanelen

Vanuit Ecopower volgen we dagelijks alle installaties van de scholen op dankzij een onafhankelijke internetverbinding met ons monitoringsportaal. Op deze wijze verzekeren we de werking van de installatie en sturen we een technieker wanneer nodig.

De productie wordt gemeten door een geijkte groenestroomteller, het is deze meterstand die we op regelmatige tijdstippen bij u opvragen om door te geven in de certificatendatabank. De productiewaarden die in de omvormer opgeslagen wordt is niet geldig.

Scholen met grote pv-installaties hebben een groot-vermogen-meter (AMR) van Fluvius, bij deze meters verloopt de registratie van de officiële productie automatisch.  

De meterstand van de opgewekte elektriciteit van deze installatie lees je af op de kWh-productieteller (dus niet de omvormer). Deze teller wordt meestal geplaatst in een elektrisch bord of in apart kastje dicht bij de omvormer(s). Deze teller ziet er zo uit:

Voorbeeld A: van een groenestroomteller

Voorbeeld B van een groenestroomteller


Voorbeeld C: op deze foto zit de groenestroomteller in een klein elektriciteitskastje tussen de omvormer (rood, bovenaan) en de algemene elektriciteitskast (lichtgrijs, onderaan).

Voorbeeld D Hier lijkt de groenestroomteller op een klassieke meter

Dankzij ons monitoringsportaal volgen we de te verwachte productie op, soms moeten we rekening houden met lagere opbrengsten door de ouderdom van de panelen (nieuwe panelen hebben een hoger rendement), invloed van schaduw, weersomstandigheden, enzovoort. Scholen en organisaties die hun productie van nabij willen opvolgen kunnen contact opnemen, dan bekijken we wat mogelijk is.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst worden daken vaak hersteld, geïsoleerd of gerenoveerd. Dit type werk wordt meestal lang op voorhand gepland en u doet er goed aan om ons daarvan tijdig op de hoogte te brengen. Afhankelijk van de bepalingen in het contract bekijken we samen op welke manier dit voor beide partijen de best mogelijke aanpak en periode is. Onze technieker/werfleider zal uw eerste aanspreekpunt zijn tijdens de werken en alles in het werk stellen om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Algemeen genomen worden de panelen niet op regelmatige basis gereinigd, specifieke omstandigheden zoals groenafzetting, groendaken, stofrijke omgeving, korstmossen, vogeluitwerpselen,.. Als we besluiten dat een reiniging aangewezen is, werken we samen met gespecialiseerde bedrijven. Als u of uw medewerkers een significante vervuiling vastgesteld heeft, dan mag u ons contacteren om een reinigingsbeurt te bespreken.