Veelgestelde vragen
Alle vragen Elektriciteitslevering // Aandelen // Zelf elektriciteit produceren // Pellets & Briketten (groene warmte)

Zelf elektriciteit produceren

Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend.

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

Consulteer ook de website van de Vreg.

Er komen heel wat vragen van mensen die een kleine windturbine willen zetten om – al dan niet gedeeltelijk – in hun eigen energieverbruik te voorzien.

Vooraleer u investeert in productie, kunt u beter eerst in uw verbruik snoeien: energie besparen blijft het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk is het aantrekkelijk, zo'n kleine windturbine waarmee u aan huis elektriciteit produceert. Al zijn er enkele bedenkingen.

 • Het is meestal moeilijk om een vergunning te krijgen. Bijna even moeilijk als voor een grote windturbine. Er is natuurlijk ook een effect op de omgeving (geluid, uitzicht).
 • Windturbines hebben bewegende onderdelen. Dat betekent dat ze ook deskundig onderhoud vergen.
 • Over de rendabiliteit zijn er voorlopig nog vragen. Er is ook weinig ervaring. De wind waait het snelst hoog in de lucht; de 'kleintjes' staan op zo'n 15 m hoogte. En hoe dieper in het binnenland, hoe minder wind. Gemiddeld is er vlak boven de huizen een windsnelheid van 4 m/s. Op de grafieken van de producenten van kleine windturbines is dat omgezet een bijna verwaarloosbare jaarproductie. De prijs per kWh is in het beste geval vergelijkbaar met de prijs per kWh voor zonnecellen. Maar de subsidies (en de waarde van de groenestroomcertificaten) zijn veel minder. De meeste kleine windturbines produceren maar echt goed als er gemiddeld 8 m/s is. Niet echt realistisch in Vlaanderen. Onze grote windturbines hebben op 100 m ashoogte nauwelijks 6 m/s gemiddeld.
 • En ten slotte: coöperanten van Ecopower hébben al windturbines: ze zijn mede-eigenaar van het hele productiepark van hun coöperatie.

Als de zonnepanelen waarvan u stroom gebruikt meer produceren dan u verbruikte in de periode van productie, wordt dit als nulverbruik gerekend door de netbeheerder. De niet verbruikte kWh kunt u niet recupereren.

In theorie staat het elke klant vrij om een ander type meter te vragen, waardoor de injectie afzonderlijk wordt gemeten. Als een installatie niet te groot is, zal er geen probleem zijn met meters die jaar-in, jaar-uit onder nul gaan.

Ecopower rekent met een vaste prijs per kWh, dus zonder abonnementskost. Wie dus met zijn zonnecellen een meterstand heeft die nulverbruik aangeeft, zal bij Ecopower ook een nulfactuur voor elektriciteit krijgen voor die meter.

De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. Die regels zijn voor alle leveranciers hetzelfde. Nu is de regel dat de telwerken van dag- en nachttellers niet met elkaar verrekend worden. En dat overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Bij Ecopower is er een extra voordeel omdat er geen abonnementsprijs wordt gerekend. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief.

Als uw pv-panelen produceren, draait uw meter terug. Dat betekent dat u evenveel verdient aan opgewekte elektriciteit als wat u zou moeten betalen bij verbruik.

De meter gaat nooit 'onder' nul. Als u meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, dan beschouwt de netbeheerder dat als een nulstand. Voor die extra kilowatturen wordt u niet vergoed.

Bij een enkelvoudige meter is dit verhaal simpel.

Bij een dag/nachtmeter gaat het als volgt. Uw dagmeter meet uw dagverbruik tijdens de weekdagen. Uw nachtmeter meet uw verbruik tijdens het weekend en 's nachts. Het ogenblik waarop uw zonnepanelen elektriciteit produceren, bepaalt welke meter terugdraait. Als de panelen in het weekend goed produceren, draait uw nachtmeter terug. Voor de afrekening wordt naar beide meters apart gekeken. Wat op een dagmeter 'te veel' zou zijn geproduceerd, wordt nooit in mindering gebracht op een nachtmeter en vice versa.

Een voorbeeld:

U verbruikt 1000 kWh/jaar, waarvan 600 via de dagmeter en 400 via de nachtmeter.

U produceert met uw pv-panelen 600 kWh/jaar; 450 kWh via de dagmeter geregistreerd en 150 kWh via de nachtmeter.

Uw eindstanden en dus ook uw factuur wordt berekend aan:

600 - 450 = 150 kWh dag en

400 - 150 = 250 kWh nacht.

Of nog:

U verbruikt 1200 kWh/jaar waarvan 1000 via de dagmeter en 200 via de nachtmeter.

U produceert 800 kWh/jaar waarvan 560 via de dagmeter en 240 via de nachtmeter.

Uw eindstanden zijn:

1000 - 560 = 420 kWh dag en

200 - 240 = 0 kWh nacht. 40 kWh werden geproduceerd en kunnen niet worden vergoed.

De meter draait niet onder nul.

U moet uw PV-installatie melden aan de netbeheerder via de website van Fluvius. Daarvoor heeft u deze gegevens en documenten nodig:

 • Het EAN-nummer van uw bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op uw factuur)
 • Een kopie (scan) van het volledig ingevulde, duidelijk leesbare en positieve keuringsverslag, opgesteld door een erkend controleorganisme, met deze gegevens:
  • datum van keuring van je PV-installatie
  • verklaring dat de PV-installatie voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld
  • beginmeterstand van de productieteller (groenestroomteller) indien certificaatgerechtigd
  • aantal omvormers en maximaal AC-vermogen per omvormer (kVA)
  • piekvermogen van de zonnepanelen [kWp]
  • ijkmarkering, met overeenkomstige nauwkeurigheidsklasse, van de groenestroomteller
  • Een kopie (scan) van het ééndraadschema van de installatie
  • Gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer vermeld in het keuringsverslag
  • De gegevens van de installateur van de installatie (naam, telefoonnummer, email, KBO-nummer)

Alles bij de hand? Meld dan uw zonnepanelen aan via deze link.

Bij Ecopower betaal je geen vaste abonnementskost. Daardoor is het voor mensen met zonnepanelen een aantrekkelijke leverancier. Ecopower blijft daarbij gebonden aan de spelregels van de netbeheerder. Afrekeningen worden gemaakt op basis van de meterstanden die de netbeheerder ons doorgeeft. Daar kunnen we niets aan veranderen. Een negatief saldo (meer productie dan verbruik) wordt door de netbeheerder verwerkt als een nulverbruik. Een dagverbruik wordt niet verrekend met een nachtverbruik. De volgende verbruiksperiode start vanaf de laatst geregistreerde meterstand. Meterstanden worden opgenomen:

 • jaarlijks;
 • bij elke leverancierswissel;
 • als er iets wijzigt aan de meter (bv. bij vervanging)
 • als de netbeheerder beslist om een meteropname te doen (bv. controle).

Gebruikt u zonnepanelen? Dan is het belangrijk om de data van metervervanging of leverancierswissel in de gaten te houden. Anders kunt u immers zelfgeproduceerde kWh ‘kwijt’raken. Of, positiever gezegd: cadeau geven aan het net.

Lees ook even onze infofiche 'zonnepanelen'.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be