Veelgestelde vragen
Alle vragen Elektriciteitslevering // Aandelen // Zelf elektriciteit produceren // Pellets & Briketten (groene warmte)

Elektriciteitslevering

We rekenen even veel voor een kWh die overdag wordt verbruikt, als voor een kWh die ’s nachts wordt verbruikt. In kostprijs maakt het dus niet uit wanneer u de elektriciteit verbruikt. Meestal is er ook niet zoveel te regelen: wasmachine, droogkast, vaatwasmachine. Hebt u nog andere toestellen?

Maatschappelijk gezien maakt het wel een verschil dat u piekperiodes mijdt om het net niet over te belasten. Piekperiodes zijn de zomermaanden juni-augustus tijdens de middaguren (als het warm is en de airco's volop draaien) en de wintermaanden november-februari 's namiddags (12.30u tot 14.30u) en in de vooravond (17u tot 19.30u).

Puur financieel is het voor Ecopower iets interessanter als u toch ’s nachts verbruikt. Er is immers wel degelijk een verschil in onze kosten, maar we vegen die weg om principiële redenen. Om het simpel te zeggen: een kilowattuur die ’s nachts verbruikt wordt, geeft evenveel CO2 als een kWh die overdag verbruikt wordt. Bij Ecopower wil dat zeggen dat elke bespaarde kWh gebruikt kan worden om een andere klant van fossiel naar groen te brengen.

Ja. Voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten, zetten wij ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden. Via haar evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia (de federale netbeheerder). Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

Neen. De kabels en uw meter blijven dezelfde. Ook aan de service bij bv. pannes verandert er niets. Alleen het bedrijf dat uw elektriciteit op het net zet en u facturen stuurt verandert.

U hoeft uw leverancier niet te verwittigen van uw overstap naar Ecopower, al is dat allicht wel beleefd. Ecopower stuurt een bericht voor de overschakeling en dat komt bij uw vorige leverancier terecht. Dit bericht volstaat als opzegging.

Vragen of klachten kunt u aan onze klantendienst voorleggen: per telefoon, e-mail, post of fax, of via het online contactformulier. U vindt alle contactgegevens terug op onze contactpagina.

De ombudsdienst gaat ervan uit, dat u eerst probeerde om met uw leverancier tot een vergelijk te komen. Pas als dat niet lukt, kunt u bij die dienst een klacht indienen. Alle informatie vindt u op www.ombudsmanenergie.be.

Ecopower levert geen gas en kan jammer genoeg niet helpen bij uw keuze. Zelf kiezen we op basis van de website van VREG, het algemeen investeringsbeleid van het bedrijf, de eigenaarsstructuur van het bedrijf.

Sinds 1 februari 2014 is SEPA verplicht ingevoerd in heel Europa. SEPA harmoniseert alle overschrijvingen en domiciliëringen in Europa. De gevolgen heeft u al gemerkt aan uw rekeningnummer. Vroeger telde dat 12 cijfers, intussen is dat een Europees IBAN-nummer van 16 tekens.

Door SEPA worden ook uw domiciliëringsmandaten sinds 1 februari 2014 niet langer door uw bank beheerd maar door uw leveranciers. Wilt u uw Ecopower-facturen via domiciliëring betalen?

Laat het ons weten via het formulier waarmee u online uw klantendossier beheert.

Door de specifieke manier van werken – Ecopower levert elektriciteit aan haar eigen coöperanten – hoeven we de prijs niet maandelijks aan te passen. Op lange termijn volgen we wel de marktprijs om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een vaste prijs per netgebied.

De redenen waarom we onze prijs de markt laten volgen zijn:

  • Ook de subsidies dalen (met enige vertraging) als de marktprijs verhoogt.
  • Het is de bedoeling om bijkomende projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Een verhoogde prijs creëert daarvoor de nodige kansen, zonder de eventuele uitkering van het dividend in het gedrang te brengen.
  • Het is niet de bedoeling – over een ruime periode gezien – dat de elektriciteitslevering voor Ecopower verlieslatend wordt.
  • We kopen een deeltje hernieuwbare elektriciteit aan van kleine projecten. Ook daar willen we de marktprijs kunnen bieden.
  • Externe kosten, zoals distributiekosten, stijgen ook. Externe kosten moet Ecopower doorrekenen – net als alle andere leveranciers. De sterk uiteenlopende distributiekosten liggen aan de basis van de opsplitsing van de Ecopower-prijzen per netgebied. Initieel koos Ecopower voor eenzelfde vaste prijs voor al zijn klanten, dit systeem wijzigde op 1 januari 2017.

Van bij het begin rekende Ecopower een vaste prijs per kWh aan aan al zijn klanten. De verschillende distributieprijzen werden met een gewogen gemiddelde verdeeld over alle Ecopower-klanten. Maar de prijsverschillen werden steeds groter en het aantal klanten per netgebied was niet langer in evenwicht.

Een tijd lang hebben we daarom een wachtlijst in het leven geroepen voor nieuwe klanten in het dure netgebied Gaselwest. Maar het evenwicht herstelde te traag. Bovendien aanvaardt de VREG, de Vlaamse energieregulator, niet dat een leverancier nieuwe klanten weigert in een bepaald gebied. Daarom werd beslist om vanaf 1 januari 2017 de vaste prijs te behouden maar te laten verschillen per netgebied. Zo worden de reële distributiekosten voor elke klant verrekend in de kWh-prijs.

Alle elektriciteit die Ecopower levert, wordt gewonnen uit hernieuwbare-energiebronnen. Ecopower investeert uitsluitend in projecten met hernieuwbare energie. Ook in 2016 kreeg Ecopower van Greenpeace weer drie zonnetjes en een maximumscore van 20/20.

Ook andere leveranciers hebben groene stroom. Dat vinden we overigens een heel goede zaak. Ze moeten natuurlijk wel 100% groene stroom blijven leveren. Kijk dus na of het percentage niet afneemt na enkele maanden. En ook of aan de VREG wel de juiste bewijzen worden voorgelegd. Kijk naar het klassement van de leveranciers bij Greenpeace en bij de VREG.

U kunt eenvoudig klant worden door het online contract in te vullen en daarna uw contract te bevestigen via de e-mail die we u sturen. Het online contract vindt u hier.

Opgelet, Ecopower levert enkel elektriciteit aan coöperanten. Bent u nog geen aandeelhouder? Lees dan eerst even deze informatie.

Ecopower levert alleen elektriciteit aan zijn coöperanten en aan de coöperanten van BeauVent, een gelijkgestemde coöperatie. Wij schakelen u pas om nadat u een aandeel hebt gekocht. Hoe u eenvoudig coöperant wordt leest u hier.

Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt 25 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verbruikt momenteel zo'n 3500 kWh elektriciteit per jaar. Met de juiste energiemaatregelen kunt u uw verbruik en uw factuur doen dalen zonder aan comfort in te boeten.

Het gemiddelde verbruik van Ecopower-klanten ligt een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde: rond de 2000 kWh per jaar per huishouden. Dat is dankzij twee redenen: Ecopower-coöperanten springen bewuster met energie om en velen van hen wekken thuis zelf elektriciteit op met zonnepanelen.

Wilt u graag zelf uw verbruik op de voet volgen? Maak dan een gratis profiel aan op www.energieID.be en geef maandelijks u meterstanden in. EnergieID giet de gegevens voor u in handige grafieken. U ziet meteen of uw inspanningen om te besparen ook lonen.

Een ingestuurd contract kan nog geannuleerd worden. Als u online een contract hebt geregistreerd en bevestigd, hebt u 14 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kunt u het contract kosteloos en zonder specifieke reden annuleren.

Als u beslist om uw contract te annuleren, laat u dat zo snel mogelijk weten. Wacht niet tot de overschakeling al gebeurd is, dan betaalt u onnodige administratieve kosten.

Het sociaal tarief voor elektriciteit helpt kwetsbare gezinnen om hun energiefactuur te betalen. Wie er allemaal recht heeft op dit tarief en wat het tarief inhoudt vindt u terug op de website van het ministerie voor Economie via deze link.

Een vaak voorkomend misverstand: het is niet omdat u een verhoogde tegemoetkoming krijgt van het ziekenfonds dat u automatisch recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit.

Door de samenwerking van overheid en leveranciers wordt het recht automatisch bewezen aan de energieleveranciers, de rechthebbende moet zelf niets doen. Wanneer u verhuist of van leverancier verandert, moet u er als rechthebbende wel rekening mee houden dat het tot vijf maanden kan duren voor Ecopower de officiële, automatische melding krijgt. 

In uitzonderlijke situaties is de automatische melding niet mogelijk, dan wordt het recht via een papieren attest bewezen. De rechthebbende krijgt dit attest per post thuis gestuurd. Een kopie ervan wordt dan zo snel mogelijk aan Ecopower overgemaakt.

Ecopower hanteert een vaste prijs per netgebied, inclusief 21% btw, heffingen, transport- en distributiekosten etc. Enkel de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking tussen de verschillende leveranciers maken via de V-test. U kunt ook de berekening maken voor uw persoonlijk jaarverbruik via onze prijssimulator.

Ecopower levert enkel elektriciteit in Vlaanderen om verschillende redenen. De hoeveelheid eigen groene elektriciteit is beperkt en we streven naar een goed evenwicht tussen productie en levering. Daarom beperken we de instroom van klanten, vroeger in Vlaanderen via een wachtlijst (intussen afgeschaft). Ook grotere bedrijven met een continu uitgelezen meter kunnen niet aansluiten bij Ecopower. Daarnaast gelden er in Brussel en Wallonië andere wetten en procedures, wat een ingrijpende systeemaanpassing zou betekenen. Tot slot is er de taal. Ecopower is op dit moment niet klaar voor de omslag naar een volledig tweetalige werking die de levering in Brussel en/of Wallonië zou vereisen.

Het kan dat we op termijn in Brussel gaan leveren maar er zijn geen concrete plannen op dit moment. Er is geen intentie om ook in Wallonië te gaan leveren. Daarvoor verwijzen we graag door naar bevriende coöperatieve leveranciers die daar actief zijn.

Bij een stroompanne is het belangrijk om te weten waar de storing zich bevindt. Dat kunt u controleren op  de website van Fluvius, de netbeheerder.

Als de storing zich voordoet op de installatie in huis, belt u naar uw elektricien. Enkel bij een panne op het net in de straat of aan uw elektriciteitsmeter, contacteert u Fluvius op het nummer 078 35 35 00. Opgelet: als Fluvius bij u thuis komt en de storing blijkt zich voor te doen op uw eigen installatie, dan rekenen ze een verplaatsingsvergoeding aan.

De rol van de leverancier (Ecopower dus) is beperkt tot het injecteren van hernieuwbare elektriciteit in het net en de facturatie aan de klant.

De Bijdrage Energiefonds is een heffing van de Vlaamse overheid en is gelijk bij alle leveranciers. Ecopower int de heffing via de elektriciteitsfactuur en stort die integraal door aan de overheid.

Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting.

Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro, wat neerkomt op 0,43 euro per maand. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 96,72 euro per jaar ofwel 8,06 euro per maand. De tarieven zijn niet langer afhankelijk van uw verbruik zoals voorheen.

Is er in uw (appartments)gebouw een aparte elektriciteitsmeter voor gemeenschappelijke delen, dan wordt daarvoor het hogere tarief toegepast; 96,72 euro per jaar. Ook voor bijvoorbeeld een garage met een eigen meter betaalt u het hogere tarief.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister. Kloppen de domiciliegegevens die we van u hebben niet? Laat het ons weten via www.ecopower.be/digitaleklantendienst.

Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen. De scan of foto van dit document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar het formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be