REScoop MECISE


In het project REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest in Sustainable Energy) ontwikkelden zes energiecoöperaties (REScoops) uit vier verschillende landen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Het project startte in december 2015 en eindigde met een grote slotconferentie in Brussel in februari 2019.

De burgercoöperaties voor hernieuwbare energie die deel uitmaken van het MECISE-project zijn:

Wat we door samenwerking met elkaar en met lokale overheden konden bereiken in de afgelopen vier jaar? Heel wat!

  • We ontwikkelden projecten voor hernieuwbare energie (wind, zon, water, biomassa) en energiebesparing voor een totaalbedrag van 110 miljoen euro.
  • We hielpen steden en gemeenten helpen bij het uitvoeren van hun duurzaamheidsplannen. Concreet gingen we aan de slag met energiebesparende maatregelen in publieke gebouwen.
  • We begeleidden energiecoöperanten bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun woning.
  • We creëerden een Europees coöperatief fonds om de energietransitie te versnellen en onze energievoorzieningen in burgerhanden te houden. Door niet enkel de krachten maar ook de financiële middelen te bundelen faciliteren we een breed scala van investeringen in duurzame burgerenergie en energie-efficiëntie.
  • We gingen na hoe lokale overheden samen met burgercoöperaties hernieuwbare energieprojecten kunnen realiseren en welke juridische constructies hiervoor geschikt zijn.

Deze Ecopower-projecten werden in het kader van MECISE opgestart, verder uitgewerkt of versneld:

Alle projecten, samenwerkingen en initiatieven vindt u op de website www.rescoop-mecise.eu (ENG) en in de online publicatie waarin de projectresultaten worden gepresenteerd (ENG).

Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be