Circulair Zuid


Het project Circulair Zuid creëert een fijne, groene en duurzame buurt op het Antwerpse Zuid waar bewoners mee kunnen investeren in hernieuwbare energie en dankzij slimme technologie de kans krijgen om water en energie te besparen, minder afval te produceren en materialen te hergebruiken.

Ecopower start in het kader van dit project met een energiegroep om samen met bestaande én nieuwe coöperanten in Nieuw Zuid en ruime omgeving aan de slag te gaan met energie-opwekking, besparing en nog veel meer. Wat precies? Dat bepalen we samen!

Samen investeren in coöperatieve zonnepanelen

Via Ecopower kunnen de buurtbewoners van Nieuw Zuid en omgeving hun eigen duurzame energievoorziening in handen te nemen. Voor appartementsbewoners - zonder eigen dak om zonnepanelen te leggen - is dit niet vanzelfsprekend. Via de energiecoöperatie krijgen toch álle wijkbewoners de kans om mee te investeren in hun eigen collectieve zonne-energie. Wie mee investeert, kan ook klant worden en thuis de groene stroom van Ecopower verbruiken.

Circulair Zuid: de allereerste energiegroep van Ecopower

Naast investeren is er natuurlijk nog veel meer mogelijk op energievlak. Samen besparen, informatie delen, buren sensibiliseren en overtuigen, ... Daarom willen we alle coöperanten uit de buurt verenigen in de energiegroep Circulair Zuid.

Wat houdt de Buurtenergiegroep in?


1. De Energiegroep Circulair Zuid 'op papier'

We brengen eerst in kaart hoeveel coöperanten er in de buurt wonen. Daarom is het belangrijk dat bestaande en nieuw coöperanten zich registreren via één onderstaande knoppen. De registratie is vrijblijvend, in welke mate zich u verder engageert bepaalt u uiteraard zelf.

2. Informatie op maat van de Energiegroep Circulair Zuid

Ecopower maakt een nieuwsbrief op maat van de energiegroep en de buurt. Niet wekelijks of maandelijks, enkel wanneer er relevant nieuws is of wanneer we u willen uitnodigen voor een Buurtenergiecafé. Uitschrijven kan op elk moment.

3. Buurtenergiecafés voor Energiegroep Circulair Zuid

Coöperanten die de groep graag mee vorm geven zijn van harte welkom op de Buurtenergiecafés. Tijdens die bijeenkomsten koppelen we het nuttige aan het aangename: buren leren elkaar kennen, drinken samen een glas en steken de koppen bij elkaar over energie en duurzaamheid in hun wijk. Wat verwacht u van zo'n buurtenergiegroep? Hoe kunnen we samen energie besparen? Of een lokale circulaire economie creëren? Hoe kunnen we nog meer buurtbewoners engageren en betrekken? Welke thema's zetten we op de agenda voor een leuke, gezonde en duurzame wijk?

--> Het verslag van de eerste editie op 23 april 2019 leest u hier.

--> Het verslag van de tweede editie op 25 juni met als thema elektrisch autodelen leest u hier.

Kies hieronder de optie die bij u past:

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be