Circulair Zuid


Op deze pagina vindt u alle info over Ecopower en het Circulair Zuid-project, leest u hoe u coöperant kunt worden en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Het project Circulair Zuid creëert een fijne, groene buurt in Antwerpen waar bewoners dankzij slimme technologie de kans krijgen om water en energie te besparen, minder afval te produceren en materialen te hergebruiken.

Samen investeren in coöperatieve zonnepanelen

Het project Circulair Zuid geeft de buurtbewoners van Nieuw Zuid en nabije omgeving de kans om hun eigen duurzame energievoorziening in handen te nemen. Voor appartementsbewoners - zonder eigen dak om zonnepanelen te leggen - is dit niet vanzelfsprekend. Via energiecoöperatie Ecopower krijgen toch álle wijkbewoners de kans om mee te investeren in collectieve zonne-installaties.

Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie (REScoop): een zelfstandig en transparant bedrijf waarin gewone burgers samen investeren in en eigenaar worden van installaties die hernieuwbare energie produceert. Ecopower investeert in windturbines, kleine waterkracht en zonnepanelen, bijvoorbeeld in de wijk Nieuw Zuid.

Doorheen de jaren heeft Ecopower expertise opgebouwd rond coöperatief ondernemen en de technische opvolging van zonnepanelen. Door de coöperatie binnen Ecopower op te starten, kunnen we deze expertise maximaal inzetten ter ondersteuning van de Circulair Zuid-groep.

Tegelijk is het de bedoeling om de Circulair Zuid-groep een eigen werking te geven. Dit is een nieuwe ontwikkeling waarmee Ecopower zal experimenteren in het project Circulair Zuid.

Coöperant worden?

Coöperant worden is heel eenvoudig: schrijf 250 euro of een veelvoud daarvan over op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766. Vermeld in de vrije mededeling 'Circulair Zuid'.

Uw aandeel wordt geregistreerd op naam van de rekeninghouder. Na ontvangst van uw overschrijving verwerken we uw gegevens en bezorgen we u uw aandeelhoudersbewijs met de post.

Wat moet u nog weten?

  • Een Ecopower-aandeel kost 250 euro en behoudt zijn waarde.
  • Het aantal aandelen is beperkt tot 20 per persoon, geen in- of uitstapkosten.
  • Aandelen staan telkens voor periodes van 6 jaar vast.
  • Als de winst het toelaat wordt er maximaal 6% dividend uitgekeerd, tot € 640 vrij van roerende voorheffing.
  • Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van alle productie-installaties van Ecopower.
  • Elke aandeelhouder heeft precies één stem in de algemene vergadering.
  • Wie coöperant is kan ook klant worden en thuis de groene Ecopower-stroom verbruiken.

Ecopower is een financieel gezond bedrijf, maar aandelen kopen is nooit zonder risico. Informeer u grondig via ons overzicht 'veelgestelde vragen over aandelen' en lees het informatiedocument voor u investeert. Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem contact op met onze klantendienst.

Nieuwsbrief?

Coöperanten die lid worden van Ecopower in het kader van het project Circulair Zuid, houden we graag apart op de hoogte van de projectvorderingen in hun wijk. Bezorg daarom hieronder uw contactgegevens.

Ze worden enkel gebruikt om u informatie te bezorgen over het coöperatieve luik van Circulair Zuid. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor andere doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

Krijgt u ook graag de algemene nieuwsbrief van Circulair Zuid? Dat kan via deze link.

Krijgt u ook graag de andere Ecopower nieuwsbrieven? Schrijf u hier in.

Warmtenet Eeklo

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be