Proefproject dynamisch tarief

Alle details en uitleg leest u hier. Opgelet, er zijn twee groepen. Onder puntje 1 vindt u alle informatie voor deelnemers die werkelijk een dynamische prijs krijgen. Puntje 2 is voor deelnemers uit de referentiegroep.

cornerDubbel
cornerDubbel

Met dit proefproject rond dynamische prijzen wil Ecopower onderzoeken of en onder welke voorwaarden een dynamische prijs deel kan uitmaken van het aanbod aan de klanten. Het proefproject moet ook meer inzicht geven in het type klanten dat werkelijk een voordeel kan realiseren met zo’n prijszetting. Ecopower start op dit moment een voorbereidingstraject - met onder meer enkele infosessies - om daarna samen op 1 juli effectief van start te gaan.

  1. Deelnemers dynamisch tarief
  2. Deelnemers referentiegroep

1. Deelnemers dynamisch tarief

Voor het proefproject gebruiken we de afname en injectie per kwartier die de digitale meter registreert en verzendt. Als u niets doet, worden die kwartierwaarden nooit verzonden. U moet dus voor aanvang uw kwartierdata activeren.

Op de website van Fluvius (via deze link) vindt u alle informatie over hoe u zich registreert op het Mijn Fluvius -platform, en hoe u uw verbruikshistoriek aanvraagt. Er staat telkens een handig filmpje bij. We vragen u om bij het aanvragen van de verbruikshistoriek volgende twee keuzes te maken:

  1. Kies voor “alle” bij de vraag “Welke verbruiken wil je aanvragen?"

  2. Kies voor “alle verbruiken vanaf activatie” bij de vraag “Welke kwartierverbruiken wil je?”

Belangrijk om te weten is dat u door deze aanvraag alleen zelf inzage krijgt in uw eigen kwartierdata. U moet op een later moment nog expliciet toestemming geven zodat Ecopower ze kan zien.

Tijdens het proefproject wordt u werkelijk gefactureerd op uw uurverbruik aan een prijs die gerelateerd is aan de zogenaamde day-ahead EPEX prijs. Die fluctueert doorheen de dag en tussen de dagen onderling en soms zeer sterk. Ecopower zal een API (Application Programming Interface) ter beschikking stellen zodat slimme apparaten de prijs kunnen ophalen en aan de hand daarvan beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld het verbruik verschuiven naar goedkope momenten in de dag. Of u hiermee voordeel hebt ten opzichte van de vaste Ecopower-prijs en hoe groot dit voordeel dan is, hangt af van uw mogelijkheden om verbruik te verschuiven naar goedkopere momenten.

Heeft u geen toestellen waarmee het mogelijk is om automatisch te reageren op een prijssignaal? Dan vragen we u om deel uit te maken van de referentiegroep. Hier leggen we uit waarom.

Op dit moment nemen we contact op met enkele deelnemers die al ver staan in het automatisch aansturen van hun warmtepomp, batterij of elektrische wagen. Op basis van hun ervaringen verzamelen we informatie voor de andere deelnemers. We organiseren enkele infosessies waar we deze informatie toelichten en u vragen kan stellen. U kunt uw beschikbaarheden doorgeven via dit formulier.

Ten slotte zal Ecopower een contract afsluiten met alle deelnemers die klaar zijn voor de start. We geven daarbij gedetailleerde informatie over de prijsformule die Ecopower zal toepassen, zodat iedereen een geïnformeerde beslissing kan nemen.

Als de resultaten uit het proefproject positief zijn, willen we ook na dit traject (vanaf 1 januari 2023) een contract met een dynamische elektriciteitsprijs blijven aanbieden. Deelnemers aan het proefproject kunnen kiezen of ze bij de dynamische elektriciteitsprijs blijven of terug overstappen naar het standaardtarief van Ecopower.

Sommige kandidaten willen graag op basis van aanbevelingen hun verbruik zelf zo regelen dat het op goedkopere momenten valt, zonder het gebruik van slimme apparaten. Tijdens het proefproject nemen we deze deelnemers niet mee. Onderzoek toont immers aan dat dit soort gedragsveranderingen in een aanvangsperiode veel sterker is dan na verloop van tijd. Zeer gemotiveerde deelnemers zouden tijdens het proefproject op die manier misschien veel meer bijsturen dan ze gedurende een lange periode kunnen volhouden. Dit kan tot verkeerde conclusies leiden.

Bovendien denken we dat het voordeel in veel gevallen onvoldoende groot is om als blijvende motivatie te dienen. De standaard Ecopower-prijs zal vermoedelijk goedkoper zijn voor deze deelnemers. Kunt u enkel manueel bijsturen? Dan raden we u aan om mee te doen in de referentiegroep van dit proefproject. Zo kunt u achteraf bekijken of uw inspanningen in verhouding staan tot de eventuele winst die u haalt uit een dynamische elektriciteitsprijs.


2. Deelnemers referentiegroep

Voor het proefproject gebruiken we de afname en injectie per kwartier die de digitale meter registreert en verzendt. Als u niets doet, worden die kwartierwaarden nooit verzonden. U moet dus voor aanvang uw kwartierdata activeren.

Op de website van Fluvius (via deze link) vindt u alle informatie over hoe u zich registreert op het Mijn Fluvius-platform, en hoe u uw verbruikshistoriek aanvraagt. Er staat telkens een handig filmpje bij. We vragen u om bij het aanvragen van de verbruikshistoriek volgende twee keuzes te maken:

  1. Kies voor “alle” bij de vraag “Welke verbruiken wil je aanvragen?” 

  2. Kies voor “alle verbruiken vanaf activatie” bij de vraag “Welke kwartierverbruiken wil je?”

Belangrijk om te weten is dat u door deze aanvraag alleen zelf inzage krijgt in uw eigen kwartierdata. U moet op een later moment nog expliciet toestemming geven zodat Ecopower ze kan zien.

Tijdens het proefproject berekenen we met uw kwartierwaarden hoe uw factuur er zou uitzien met een dynamische prijs. We gebruiken uw gegevens ook geanonimiseerd om deze te vergelijken met de deelnemers die écht een factuur met een dynamische prijs krijgen en hun verbruik bijsturen. Aan uw factuur van Ecopower zal u niets merken.

In een volgende communicatie vragen we samen met onze IT-partner Ameo toegang tot uw kwartiergegevens via het Mijn Fluvius-platform. We laten nog iets weten vooraleer we deze vraag lanceren. Vanaf dat moment staat alles klaar voor uw deelname.

Als de resultaten uit het proefproject positief zijn, willen we ook na dit traject (vanaf 1 januari 2023) een contract met een dynamische elektriciteitsprijs blijven aanbieden. Als dit voor uw situatie interessant blijkt te zijn, kunt u vanaf dat moment kiezen voor de dynamische prijs.

U kunt vrijblijvend een infosessie volgen die we organiseren voor deelnemers die werkelijk een dynamische prijs krijgen. Geef uw beschikbaarheid door via dit formulier en u ontvangt een uitnodiging. U kunt ons dan later contacteren om alsnog de werkelijke dynamische prijs te krijgen gedurende zes maanden.