Schoten


Over het project

Locatie

Het project omvat drie windturbines, die langs het Albertkanaal komen daar waar het kanaal Schoten-Dessel begint. De site wordt door de gemeente ontwikkeld als industrieterrein en er is een strook voorzien voor de inplanting van windturbines.
In 2014 schreef de gemeente een gunningsprocedure uit voor de realisatie van dit windturbinepark. De gunning werd in augustus 2014 toegewezen aan Ecopower.

Adres:

Hoogmolendijk, 2900 Schoten

Gps-coördinaten

WT1: 51°14'21.8"N 4°30'08.4"O
WT2: 51°14'17.3"N 4°30'20.8"O
WT3: 51°14'13.1"N 4°30'32.9"O

Partners

De gronden zijn eigendom van de gemeente Schoten. Er is met hen een recht van opstal en een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Het is voor de gemeente een belangrijk criterium dat inwoners, verenigingen en bedrijven uit Schoten de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te participeren in het windproject. Dankzij het zuiver coöperatieve model van Ecopower, waarin elk project voor 100% openstaat voor rechtstreekse participatie, wordt dit gegarandeerd.

De gemeente moedigt al enige tijd haar burgers aan om acties te ondernemen rond het milieu en engageert zich door het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant om haar uitstoot van CO₂ te verminderen. De realisatie van het windproject is een volgende belangrijke stap in dit beleid.

Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Schoten wordt in dit kader ontwikkeld.


Technische gegevens

Type windturbine

Merk:

Nog te bepalen


Masthoogte: ongeveer 92m
Rotordiameter: maximaal 115m
Tiphoogte: 150m

Verwachte jaarlijkse productie

20.000.000 kWh voor de drie turbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 9300 Ecopower huishoudens
  • 5700 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee »
Investering Ecopower 9.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 36.000
Bouwjaar/ingebruikname Ten vroegste 2019
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be
Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be