Onze energievormen


afbeelding bij Wind

Wind
Modern, helder & schoon

Windenergie is spitstechnologie.

Windenergie wordt al eeuwen gebruikt in de Lage Landen. Vandaag is een windturbine een hoogtechnologische vorm van elektriciteitsproductie. Een eerlijke bron. Want windturbines verbergen niets. Elke impact is duidelijk. Windturbines zijn nodig voor een mix van 100% hernieuwbare energie voor huishoudelijk gebruik. U leest hier waarom.

Wij investeren in windprojecten op land. Soms is dat samen met een partner. Dan delen we het project. Vaak is dat in nauwe samenwerking met lokale besturen. Dat doen we het liefst want zij zijn natuurlijke partners voor burgercoöperaties. Ons eerste windproject bouwden we uit samen met de stad Eeklo. Het maakte ons mee groot.


afbeelding bij Zonne-energie

Zonne-energie
Fotovoltaische cellen

Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht rechtstreeks om in groene elektriciteit.

Zonlicht kan rechtstreeks in elektrische energie omgezet worden door fotovoltaïsche cellen (PV-cellen). Ze worden geschakeld in modules, die op hun beurt stroom leveren aan batterijen of via omvormers aan het stroomnet. Het geheel van modules en randapparatuur vormt een fotovoltaïsch systeem of PV-systeem.

De basisgrondstof voor zonnecellen is siliciumdioxide (op aarde overvloedig aanwezig in de vorm van kwartssteen en kwartszand - wit zand).

Andere materialen voor dunne film-zonnecellen zijn zeker belovend, maar nog in de ontwikkelingsfase.


afbeelding bij Biomassa

Biomassa
Energie uit de natuur

Een moeilijk verhaal. Bij zorgvuldige keuzes maakt biomassa de hernieuwbare-energiemix volledig.

Planten hebben zonlicht nodig om te groeien. De plantengroei ontstaat door fotosynthese van zonlicht. Tijdens de groei absorberen planten en bomen koolstofdioxide (CO2) en wordt er biomassa geproduceerd: hout, wortels, bladeren. Als deze biomassa wordt gebruikt om energie te produceren – door verbranding, vergassing, pyrolyse van hout of van landbouwgewassen bijvoorbeeld – wordt dezelfde hoeveelheid CO2 weer in de atmosfeer vrijgegeven.

Als de hoeveelheid biomassa die wordt gebruikt voor de opwekking van energie in evenwicht is met de hoeveelheid biomassa die kan aangroeien, is de cirkel rond en is energie uit biomassa dus CO2-neutraal.

Welke zorgvuldige keuzes Ecopower maakt bij de productie van de pellets leest u hier.


afbeelding bij Waterkracht

Waterkracht
Stromende energie

Kleine waterkrachtcentrales leveren standvastig energie.

Al meer dan 2000 jaar gebruikt de mens in onze streken waterkracht om zijn arbeid te verlichten. Water zorgt voor drijfkracht die een waterrad of een waterturbine doet draaien. De energie-opwekking uit water hangt af van het verval (H = hoogteverschil) en het debiet (Q = hoeveelheid water). Een kleine waterkrachtinstallatie (KWC) zet de potentiële energie in een waterloop om naar elektrische energie zonder veel in te grijpen in de waterloop. Zo zijn er geen grote gevolgen voor de natuur in de omgeving van de waterloop. Het vermogen blijft daarmee wel beperkt tot 10 MW. In België zijn bijna alle waterkrachtcentrales kleine waterkrachtinstallaties.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be