Mol


Over het project

Locatie

Het gemeentebestuur van Mol keurde in 2011 het ‘gemeentelijke kaderplan voor grote windturbines’ goed. In dit windplan werden drie zones aangeduid voor de inplanting van grote windturbines, waaronder de site ‘kanaal west op gronden van SCK•CEN en VITO’. Het windplan van de gemeente Mol stelt als randvoorwaarde dat de afstand tussen de windturbines en de dichtstbijzijnde woning minimaal 350 meter moet bedragen.

Als gevolg van een aanbestedingsprocedure van het SCK•CEN en het VITO in Mol om op hun terreinen windenergie op te wekken, ontwikkelt Ecopower nu een coöperatief project van zes turbines langs het kanaal Bocholt-Herentals.

Adres:

Boerentang, Mol

Gps-coördinaten

Tussen 51°12’40” N - 5°03’05” O en 51°12’55” N - 5°40’27” O

Status

Ecopower had in 2014 al vergunningen gekregen voor een windproject van acht windturbines in deze zone. De vergunningen werden echter vernietigd tijdens een beroepsprocedure.

Voor het huidige windproject van zes windturbines wordt in september 2018 een onderzoek naar de milieueffecten opgestart (opmaak MER). Het MER zal in een latere fase deel uitmaken van het vergunningsdossier. De aanmelding van het Mer dossier vindt u uiterlijk 12 september terug in de mer-databank van de Vlaamse overheid.

24/08/2018: aanmelding MER-onderzoek bij de dienst MER

10/09/2018: informatieavond over de aanmelding van MER-onderzoek in parochiecentrum Achterbos

Technische gegevens

Type windturbine

Merk:
Masthoogte: 120 tot 140 meter
Rotordiameter: 115 tot 125 meter
Tiphoogte:

Verwachte jaarlijkse productie

6 x 8.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 25.000 Ecopower huishoudens
  • 15.000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee »
Investering Ecopower
Aantal Ecopower aandelen
Bouwjaar/ingebruikname
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be
Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be