Bilzen-Hoeselt


Over het project

Locatie

We ontwikkelen dit windproject in de gemeenten Bilzen en Hoeselt. De turbines staan op een lijn in landbouwgebied en sluiten aan bij de E313. In het noorden vinden de windturbines aansluiting bij het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk. De vier geplande windturbines krijgen een zuiver coöperatieve invulling: ze worden gefinancierd met burgerkapitaal en worden zo eigendom van de coöperanten van Ecopower en Bronsgroen. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die ook klant zijn van Ecopower.

Adres:

Damerstraat en Bivelenweg in 3740 Bilzen en Paneelstraat in 3730 Hoeselt

Gps-coördinaten

WT1: 50°53’17’’ N – 5°26’47’’ O
WT2: 50°53’6’’ N – 5°27’27’’ O
WT3: 50°52’49’’ N – 5°28’6’’ O
WT4: 50°52’26’’ N – 5°29’10’’ O

Milieuwinst

De vier turbines, elk met een tiphoogte van maximaal 200 meter, kunnen samen zo’n 32 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met maar liefst 12.800 ton CO2-winst per jaar. Deze milieuwinst wordt berekend in vergelijking met de ingeschatte jaarlijkse netto-productie CO2 van 400 kg/MWh door een conventionele elektriciteitscentrale (bron: Vlaams verificatiebureau).

Dit coöperatieve windproject draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten Bilzen en Hoeselt die beiden het Burgemeestersconvenant ondertekenden en in hun klimaatactieplannen de ambitie uitten om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare
energiebronnen.

Partners

Ecopower biedt de mogelijkheid aan coöperanten van Bronsgroen cvba-so om te participeren in de investering. Bronsgroen is een coöperatie met sociaal oogmerk.


Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Bilzen-Hoeselt wordt in dit kader ontwikkeld.

Technische gegevens

Type windturbine

Merk:

nog te bepalen


Masthoogte: maximaal 141 m
Rotordiameter: maximaal 122 m
Tiphoogte: maximaal 200 m

Verwachte jaarlijkse productie

4 x 8 miljoen kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 16.000 Ecopower huishoudens
  • 9000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% - ook open voor participatie via Bronsgroen
Ik doe mee »
Investering Ecopower 12.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 48.000 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be
Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be