U krijgt te horen dat het onderhoud van uw kachel specialistenwerk is. Klopt dit wel?


Onderhoud kachel

Behalve het leegmaken van het assenreservoir heeft een pelletkachel regelmatig onderhoud nodig dat enkel door gespecialiseerd personeel kan uitgevoerd worden. Daardoor heb ik ieder jaar aanzienlijke onderhoudskosten.

Inderdaad heeft een pelletkachelheel wat meer onderhoud nodig dan pakweg een mazoutkachel of gaskachel. Dit is te wijten aan het feit dat pellets een vaste brandstof zijn die zelfs bij geoptimaliseerde verbranding een aanzienlijke asrest met zich meebrengen.

Het regelmatig verwijderen van deze assen is het belangrijkste deel van het onderhoud aan een pelletkachel. Het legen van het assenreservoir is meestal onproblematisch en kan in een paar minuten gebeuren, zelfs wanneer de kachel nog niet afgekoeld is.


Meer tijd en inspanning vraagt het reinigen van het ruitje om het zicht op het vlammenspel te behouden. Voor een goede werking van de pelletkachel is het echter helemaal niet nodig dat het ruitje proper is. Met een ondoorzichtig ruitje omwille van de afzetting van een laagje assen werkt de pelletkachel even goed, zo mogelijk nog beter. De vuurhaard zal immers hogere temperaturen bereiken omdat er omwille van het aslaagje minder “warmteverlies” is doorheen het ruitje.
Maar als gebruiker wenst u natuurlijk het zicht op de vlammen en de stralingswarmte doorheen het ruitje zo veel mogelijk te behouden.
Het proper houden van het ruitje is dus louter een kwestie van de persoonlijke voorkeur en gerelateerde inspanning van de gebruiker: des te vaker u de moeite doet om het ruitje proper te maken, des te langer zal u genieten van het vlammenspel.

Laat u in dit verband trouwens niets wijsmaken door de verkopers: pelletkachels waarvan het ruitje proper blijft bestaan niet !
Wel kan het ontwerp van de kachel er voor zorgen dat het ruitje, bij gelijk gebruik en dezelfde pellets, bij de ene kachel langer doorzichtig blijft dan bij de andere.

Een sterkere “spoeling” van het ruitje door middel van verbrandingslucht ligt meestal aan de grondslag hiervan. Maar weet dat een sterkere spoeling onvermijdelijk een overmaat verbrandingslucht en dus lagere verbrandingstemperaturen tot gevolg heeft. Hierdoor kan het energetisch rendement van de kachel een flink stuk lager liggen (bv gemiddeld 85% ipv meer dan 90%).


Ten slotte blijft er het onderhoud dat dient te gebeuren na elke 1 à 2 ton verbruikte pellets.
Het ontwerp van de kachel bepaalt hoe lang dit onderhoudsinterval mag zijn, maar regel is dat “te vroeg” onderhoud geen kwaad kan en onderhoud altijd een gunstig effect heeft op de werking van de kachel.

Bij dit onderhoud gaat het erom de assen overal uit de kachel te verwijderen: van de wanden van de verbrandingskamer, maar vooral ook uit de rookgaskanalen intern in de kachel.
In het ontwerp van pelletkachels worden op het traject dat de rookgassen doorlopen doorheen de kachel vaak “opvangplaatsen” voor de assen in de rookgassen (vliegassen) voorzien. Dit zijn hoeken, nissen, richels, platformen, enz.waar de vliegassen door werveling uit de rookgasstroom kunnen geraken en zich kunnen ophopen. Dit effect leidt ertoe dat er maar zeer weinig vliegassen uiteindelijk met de rookgassen in de schouw geraken en in de atmosfeer worden uitgestoten (beperken uitstoot fijn stof).

Het is eenvoudig in te zien dat de uitstoot van vliegassen van de pelletkachel zal toenemen wanneer de voorziene opvangplaatsen voor vliegassen in de pelletketels(over)vol geraken. Het is dus de opslagcapaciteit van deze “opvangplaatsen” in de kachel die het interval van het “grote onderhoud” bepaalt.

Goed ontwerp van een kachel houdt ook in dat deze “opvangplaatsen” voor vliegas goed toegankelijk én goed reinigbaar zijn.
Het is bijvoorbeeld een groot voordeel indien de buitenbekleding van de kachel snel en eenvoudig kan verwijderd worden, dat de opvangplaatsen door middel van luikjes met vleugelmoeren toegankelijk zijn, dat het terug hermetisch afsluiten van de luikjes en inspectieopeningen eenvoudig en doeltreffend kan.

Voor de kwaliteit en het gemak van dit onderhoud is het zeer belangrijk dat aangepast onderhoudsmateriaal bij de pelletkachel wordt meegeleverd (aangepaste moersleutels, schrapers, stalen borstels, enz.). Speciale stofzuigers en dergelijke zijn over het algemeen helemaal niet nodig. Indien de gebruiker tenslotte nauwkeurige en duidelijke instructies voor het onderhoud kan terugvinden in een meegeleverde manual of op Internet, dan is het voor nagenoeg iedereen mogelijk dit onderhoud volledig zelf te doen.

Ten slotte dient aangegeven te worden dat het onderhoud van een pelletkachel niet noodzakelijk een “vuil” werkje hoeft te zijn. Het gaat om het verwijderen van zuivere houtassen van een erg geoptimaliseerde verbranding. Weliswaar moet het onderhoud zorgvuldig en doordacht gebeuren. Deze assen zijn immers zeer licht en fijn. Bij de minste verstoring dwarrelen ze omhoog en zorgen verderop voor een laagje stof. Wild borstelen is dus uit den boze. Oplossingen zoals het gebruiken van de stofzuiger tegelijk met het borstelen liggen voor de hand.
Roet of teer is bij een goed werkende pelletkachel nauwelijks of niet te vinden. De onderhoudswerken aan een pelletkachel kan u dus in uw normale kleding uitvoeren, handen wassen achteraf volstaat.


Zwarte aanslag

Zwarte aanslag op het ruitje en binnenkant verbrandingskamer

Lees meer »

Heb ik een schouw of rookkanaal nodig?

U krijgt te horen dat een een pelletkachel niet noodzakelijk een schouw nodig heeft. Klopt dat wel?

Lees meer »

Heeft mijn pelletkachel onderhoud nodig?

U krijgt te horen dat het onderhoud van uw kachel specialistenwerk is. Klopt dit wel?

Lees meer »

Hoe lang blijven pellets houdbaar?

U heeft gehoord dat pellets slechts beperkt houdbaar zijn, zeker als u ze buiten opslaat. Klopt dit?

Lees meer »

Hoe kies ik de geschikte pelletkachel?

​U wilt een pelletkachel kopen, maar hoe begint u eraan?

Lees meer »

Hoe worden duurzame pellets gemaakt?

Duurzame houtpellets? Uit de Ecopower-fabriek natuurlijk!

Lees meer »

Hoe verplaats ik een vol pallet?

Uw pallet werd geleverd en staat op de oprit. Hoe verplaatst u het makkelijk naar de kelder?

Lees meer »
Bestel nu »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be