cornerDubbel

PRIJSOVERZICHT

zakelijke klanten

Wat vindt u op deze pagina?

1. De Ecopower-prijs per maand - het nieuwe systeem (vanaf 1 januari 2023)

Dit is de energiekost die u per maand betaalt in het nieuwe uitgesplitste prijssysteem voor uw verbruik vanaf 1 januari 2023. Hier ziet u de prijzen voor groene burgerstroom, de steuncertificaten en de terugleververgoeding.

2. De Ecopower-prijs per maand - het oude systeem (tot 31 december 2022)

De prijzen uit het oude systeem vindt u terug in een tabel op deze pagina. (Opgelet: dit zijn wel nog all-in-prijzen, netkosten heffingen en btw inbegrepen).

3. Geschatte all-in prijs

In het verleden had Ecopower een all-in-prijs. Om ook nu te kunnen vergelijken met die prijzen, maken we voor het nieuwe uitgesplitste systeem toch nog een inschatting van de all-in kosten. Daarbij verrekenen we ook het capaciteitstarief mee naar de prijs per kWh. Let op: dit is niet 100% accuraat en deze bedragen vindt u nergens terug op uw factuur, dit is louter ter info om om de overgang tussen de twee systemen inzichtelijk te maken.

cornerDubbel
cornerDubbel

1. De Ecopower-prijs per maand - het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2023

Dit is het gedeelte voor Ecopower.

Prijs voor groene burgerstroom

In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de prijs bij Ecopower voor de groene burgerstroom. Die is half vast en half variabel, waardoor we de reële prijs steeds pas aan het einde van de maand weten. In tegenstelling tot voor 2023 is dit geen all-in prijs meer (netkosten, heffingen en btw niet inbegrepen dus) en er is geen verschil tussen de verschillende netgebieden.

De exacte prijsformule en uitleg over alle andere onderdelen van de factuur, vindt u terug op de nieuwe pagina prijssysteem.

Prijzen excl. btw

April 2023

Maart 2023

Februari 2023

Januari 2023

Groene burgerstroom 

(alleen het gedeelte elektriciteit & werking)

Omdat we met een deels variabele prijs werken wordt de prijs steeds pas gepubliceerd aan het begin van de volgende maand.


Prijs voor steuncertificaten

Ecopower moet voor elke geleverde hoeveelheid stroom een aantal steuncertificaten inleveren voor groene stroom (GSC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKC). De kosten die daarvoor doorgerekend worden zijn 0,0196725 euro/kWh voor GSC en 0,0028000 euro/kWh voor WKC, beide excl. btw.

Prijs injectie groene burgerstroom (terugleververgoeding)

Ecopower betaalt een terugleververgoeding aan klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Die bedraagt op dit moment 0,200 euro per kWh. Dat komt overeen met het vaste gedeelte van de prijs voor de afname van groene burgerstroom, exclusief de kosten voor de werking. Voor zakelijke klanten komt hier nog 21% btw bij. De vorige prijzen voor injectie ziet u hieronder in de tabel onder 2.


Prijsevolutie

Onderstaande grafiek laat de elektriciteitsprijs op de markt zien (blauw), de huidige prognose van de toekomstige marktprijs (geel) en de Ecopower-prijs (alleen het gedeelte elektriciteit, groen).


2. De Ecopower-prijs per maand - het oude systeem tot 31 december 2022

In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de vorige prijzen voor groene burgerstroom bij Ecopower. Opgelet: dit zijn all-in-prijzen, dat betekent met de netkosten, heffingen en btw inbegrepen.

Details en de uitleg bij de verschillende prijscomponenten op uw factuur vindt u op de oude pagina prijssysteem.

Distributienet-
beheerder
1 januari tot en met 31 december 2020
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 januari tot en met 28 februari 2021
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 maart tot en met 31 december 2021
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 januari tot en met 30 juni 2022
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 juli tot en met 31 oktober 2022
(€/kWh, incl. 21% btw)

november 2022 (€/kWh, incl. 21% btw)december 2022 (€/kWh, incl. 21% btw)

Gaselwest

0,29800,28520,29010,31570,34600,42900,4807

Fluvius
Antwerpen

Iveg: 0,2589

Imea: 0,2572

0,2360

0,24030,26900,29930,38230,4340

Imewo

0,26450,25260,25760,28690,31720,40020,4519

Intergem

0,24260,24630,25100,27560,30590,38890,4406

Iveka

0,26150,26520,27280,30370,33400,41700,4686

Iverlek

0,26750,25480,25950,28750,31780,40090,4525

Sibelgas

0,28650,26020,26510,29720,32750,41050,4622

Fluvius
Limburg

0,24780,22540,23020,25470,28500,36800,4197

Fluvius
West

0,24490,23120,23550,26080,29110,37420,4258

PBE

0,27160,24190,24580,27110,30140,38450,4361
Terugleververgoeding

(voor zakelijke klanten komt hier 21% btw bij)

/
/
0,044 €/kWh 

0,064 €/kWh 
0,064 €/kWh 0,200 €/kWh0,200 €/kWh


cornerDubbel

3. Gesimuleerde all-in-prijs

Tot 1 januari 2023 had Ecopower een all-in prijs voor onze groene burgerstroom die alle kosten bevatte (uitgezonderd kost databeheer Fluvius, Bijdrage Energiefonds en eventueel prosumententarief). Met de invoering van het capaciteitstarief verdween ook de all-in-prijs bij Ecopower en bevat de prijs voor groene burgerstroom alleen nog het gedeelte 'elektriciteit en werking'. Daardoor is het lastig om de prijzen voor en na 1 januari met elkaar te vergelijken en de prijsevolutie in te schatten.

Om toch een idee te hebben van de prijsevolutie, maken we in de tabel hieronder een simulatie van de all-in-prijs. Die is niet accuraat omdat we ook het capaciteitstarief erin verwerken maar geeft wel een indicatie. Let op: de gesimuleerde bedragen vanaf januari vindt u nergens terug op uw factuur, ze zijn louter indicatief om om de overgang tussen het oude en het nieuwe systeem inzichtelijk te maken.

Netbeheerder - Netgebied

Geschatte all-in-prijs van 1 t.e.m. 31 januari 2023 (euro/kWh)

Reële all-in-prijs van 1 t.e.m. 31 december 2022 (euro/kWh)

Reële all-in-prijs van 1 t.e.m. 30 november 2022 (euro/kWh)

Fluvius - Antwerpen

Omdat we met een deels variabele prijs werken wordt de prijs steeds pas gepubliceerd aan het begin van de volgende maand.

0,4340

0,3823

Fluvius - Gaselwest

0,4807

0,4290

Fluvius - Imewo

0,4519

0,4002

Fluvius - Intergem

0,4406

0,3889

Fluvius - Iveka

0,4686

0,4170

Fluvius - Iverlek

0,4525

0,4009

Fluvius - Limburg

0,4197

0,3680

Fluvius - PBE

0,4361

0,3845

Fluvius - Sibelgas

0,4622

0,4105

Fluvius - West

0,4258

0,3742