Functieomschrijving controlerende vennoten

cornerDubbel

Kandidaturen voor controlerende vennoten graag voor uiterlijk 6 april versturen naar luc.vermeeren@ecopower.be, met motivering (maximaal 3600 tekens, spaties inbegrepen). Hieronder vindt u de functieomschrijving van de controlerende vennoten.

Doel van de functie:

De controlerende vennoot vormt een brug tussen Ecopower en zijn coöperanten. Hij/zij stelt zich kritisch op ten opzichte van het bedrijf en stelt de vragen waarvoor op een algemene vergadering onvoldoende tijd is. Op die manier helpt de controlerende vennoot om het beleid van Ecopower transparant te maken voor de coöperanten. 

Organigram:


Resultaatsgebieden:

Periodiek overleg

Het bestuursorgaan en de algemene coördinator organiseren op regelmatige basis een overlegmoment met de controlerende vennoten en dit minstens tweemaal per jaar. Daarbij bereiden de controlerende vennoten dit overleg gezamenlijk voor en bezorgen hun vragen tijdig aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een controlerende vennoot neemt zoveel mogelijk deel aan dit overleg. Hij/zij streeft ernaar de vragen af te stemmen op wat hij/zij inschat dat leeft onder de coöperanten.

Actieve deelname aan activiteiten voor coöperanten

Een controlerende vennoot neemt zo vaak mogelijk deel aan activiteiten die Ecopower organiseert voor zijn coöperanten. Zij/hij peilt daarbij naar wat de aanwezige coöperanten bezighoudt en hoe zij de georganiseerde activiteit ervaren. Zij/hij koppelt relevante informatie terug naar Ecopower en helpt de coöperatie zo om zijn activiteiten beter af te stemmen op de behoeften en wensen van zijn coöperanten.

Jaarverslag

De controlerende vennoten maken samen een jaarverslag op, waarin ze hun visie geven op de werking van Ecopower het afgelopen jaar en de financiële situatie van de coöperatie en hun eigen werking toelichten. Dit jaarverslag wordt opgenomen in het officiële jaarverslag van Ecopower.

De controlerende vennoten krijgen voorafgaand aan de algemene vergadering inzicht in en uitleg over het financiële jaarverslag. Van hen wordt een kritisch onderzoek van dit verslag verwacht, zodat het bestuursorgaan kan anticiperen op vragen tijdens de algemene vergadering.