Houtbriketten: beter dan brandhout


Wat zijn houtbriketten?

Briketten bestaan uit gemalen, gedroogd en weer samengeperst naaldhout, zonder lijm of additieven. Ecopower verwerkt reststromen van stamhout uit duurzaam bosbeheer in een straal van 150km rond de fabriek in het Limburgse Ham, gemengd met onbewerkt houtafval uit Belgische zagerijen.

Briketten hebben een diameter van 95 mm, zijn ongeveer 24 cm lang en wegen 2 kg. Ecopower-briketten zijn verpakt per vijf, compact en goed stapelbaar. Zo kunt u ze ook binnen in huis opslaan zonder last van stof, schors of houtschilfers.

Hoe herken ik kwalitatieve briketten

De kwaliteit van briketten is belangrijk voor het milieu, voor uw stooktoestel en voor het rendement (uw portefeuille dus!). Normering en onafhankelijke controle bestaat al een hele tijd voor pellets, maar is nog pril voor houtbriketten. Ecopower is het eerste Belgische bedrijf dat briketten produceert met het internationale kwaliteitslabel ENplus A1. Dat biedt garanties over de kwaliteit van het productieproces en het eindproduct.

Wilt u duurzaam stoken? Gebruik kwalitatieve houtbriketten in plaats van brandhout. En let goed op, er zijn ook heel wat briketten in omloop gemaakt van andere soorten biomassa dan hout. Zo bestaan er nog briketten gemaakt uit oud papier, bruinkool en steenkool: alles behalve hernieuwbaar en nefast voor het milieu!

Lees meer »

Hoe duurzaam zijn houtbriketten?

Het gebruik van biomassa voor energie is niet onbesproken en kan enkel onder strikte voorwaarden zoals lokale productie en consumptie, kleinschaligheid, kwalitatieve grondstoffen en milieuvriendelijke productiemethode.

Koopt u briketten gemaakt met hout uit Canadese oerbossen die met de boot naar België komen? Kiest u voor buitenlandse briketten die duizenden kilometers afleggen over de weg tot bij u thuis? Dan is er van duurzaamheid natuurlijk geen sprake meer.

Zijn briketten CO2-neutraal?

Een boom die groeit neemt koolstofdioxide of CO2 uit de lucht op. Als hij gekapt wordt en gebruikt als brandstof, wordt die CO2 weer uitgestoten. Het gebruik van hout als warmtebron wordt daarom als CO2-neutraal beschouwd. Dat klopt enkel als de bossen, waaruit het hout afkomstig is, duurzaam beheerd worden. Er moet voldoende aangroei zijn voor de consumptie. Als we bomen kappen zonder voor nieuwe aanplanting te zorgen, wordt de CO2-cyclus onderbroken en is het hout niet meer CO2-neutraal.

Daarom is het belangrijk dat bossen duurzaam beheerd worden. In West-Europa staan de wetgeving en het toezicht erop garant voor duurzaam bosbeheer.

Uiteraard moeten ook de CO2-uitstoot van het transport en het productieproces in rekening gebracht worden. Die beperkt Ecopower tot een minimum door restenergie van de buurbedrijven te gebruiken in de fabriek. Daarnaast heeft Ecopower geografische beperkingen voor de herkomst van de grondstoffen en voor de afzetmarkt van het eindproduct. Zo reduceren we het transport en de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat.

Verdienen houtbriketten het label 'hernieuwbare energie'?

We spreken van een hernieuwbare energiebron als de bron voor onbeperkte tijd gebruikt kan worden zonder uitgeput te geraken. Wind, zon en waterkracht zijn hernieuwbaar. Fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool zijn niet hernieuwbaar. Ze werden aangemaakt over een periode van miljoenen jaren terwijl de mens deze voorraad opgebruikt in een paar honderd jaar.

Een boom groeit relatief snel en produceert zo hout. Als we niet sneller verbruiken dan dat er aangroeit, is hout wel degelijk een hernieuwbare energiebron. Als het verbruik echter te hoog is of de aangroei te beperkt, raakt de energiebron uitgeput.

Duurzaam bosbeheer, zowel in natuurlijke als in aangeplante bossen, is de sleutel tot hernieuwbaarheid. In West-Europa is de wetgeving op het vlak van bosbeheer op zich een garantie voor duurzaam bosbeheer, zeker omdat deze wetgeving ook samengaat met een goede controle op het terrein.

Hoe duurzaam zijn de briketten van Ecopower?

Om duurzaamheid, transparantie en kwaliteit te garanderen bouwde Ecopower een eigen fabriek in het Limburgse ham. We staan ook zelf in voor de verkoop en de levering van onze producten aan ons netwerk van verdelers en aan eindklanten. Zo hebben we als bedrijf de volledige controle over ons product, vanaf de selectie van de grondstof en het productieproces tot de verpakking en het transport.

Meer over de Ecopower-fabriek leest u hier. Als burgercoöperatie draagt Ecopower transparantie hoog in het vaandel. Benieuwd naar het productieproces? U bent van harte welkom voor een virtueel of fysiek bezoek aan de fabriek. Als dat niet transparant is!

Voor de productie van briketten is natuurlijk ook energie nodig: warmte voor het drogen én elektriciteit om de fabriek te laten draaien. Ecopower gebruikt daarvoor de restenergie van de naburige bedrijven.

De biomassa die als grondstof voor Ecopower-houtbriketten dient, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in een straal van 150 kilometer rond de fabriek. Zo beperken we het transport en zijn we zeker dat er geen oerbossen of andere waardevolle bosgebieden sneuvelen. Ook onze afzetmarkt is geografisch beperkt.

Van welk hout maakt Ecopower briketten?

Ecopower gebruikt als grondstof voor de briketten reststromen van stamhout uit duurzaam beheerde bossen in een straal van 150 km rond de fabriek. Daarnaast wordt ook onbewerkt houtafval gebruikt, afkomstig van Belgische zagerijen. Ecopower-pellets bevatten geen toegevoegde producten, lijm of andere schadelijke stoffen.

Op dit kaartje ziet u precies waar het hout vandaan komt dat we in onze fabriek in Ham verwerken.

Is het verantwoord om hout te gebruiken voor biomassa-energie?

De beschikbare hoeveelheid lokaal geoogst, duurzaam stamhout is beperkt. Daarom bestaat er een hiërarchie in het gebruik ervan. Hout dat geschikt is voor planken, meubels en constructie belandt bij voorkeur niet in de kachel. Om de kwaliteit, het rendement en het ENplus-label te garanderen is het wel belangrijk dat briketten gemaakt worden van voldoende kwalitatief hout.

Zijn houtbriketten schadelijk voor de gezondheid?

De uitstoot van fijn stof is de oorzaak van verschillende gezondheidsproblemen. Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes. Bij inademing kunnen ze invloed hebben op luchtwegen, hart en bloedvaten. Houtverbranding is een bron van fijn stof. Moeten we dan alle vormen van houtverbranding verbieden? Uiteraard niet. Wel moeten we de stooktoestellen perfectioneren en de brandstof optimaliseren om zo de uitstoot tot een minimum te beperken. Wie overschakelt van brandhout op briketten vermindert zijn uitstoot en milieu-impact aanzienlijk. Ook het stooktoestel speelt een belangrijk rol. Oude houtkachels zijn erg vervuilend, terwijl moderne, genormeerde toestellen een veel hoger rendement behalen en een veel lagere uitstoot garanderen. De derde factor is de stoker, ook die speelt namelijk een rol in het proces als het verbrandingstoestel niet geautomatiseerd is. Lees daarom deze tips over 'slim stoken' en volg ze nauwgezet.

Bestel nu »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be